Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật đầu tư Loại văn bản: Luật

Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư 2020

Cập nhật: 26/9/2023

Ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn hiệu lực

Luật đầu tư công 2019

Luật đầu tư công 2019

Cập nhật: 5/9/2019

Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Luật số: 03/2016/QH14

Luật số: 03/2016/QH14

Cập nhật: 12/5/2017

Luật số 03/2016 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về doanh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật: 10/11/2016

VĂN BẢN HỢP NHẤT 04/VBHN-VPQH NĂM 2013 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH.

Luật đầu tư công năm 2014

Luật đầu tư công năm 2014

Cập nhật: 10/11/2016

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công...

LUẬT ĐẦU TƯ Luật số: 67/2014/QH13

LUẬT ĐẦU TƯ Luật số: 67/2014/QH13

Cập nhật: 3/11/2016

Luật đầu tư được quốc hội ban hành 2014 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Liên kết website

zalo Phone