Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật đầu tư Loại văn bản: Nghị định

Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư...

Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Cập nhật: 10/11/2016

Nghị định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị; thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác, chuyển giao các dự án đầu tư phát triển đô thị...

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Cập nhật: 10/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của quốc gia, Bộ, ngành trung ương và địa phương...

Nghị định 83/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đầu tư ra nước ngoài

Nghị định 83/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đầu tư ra nước ngoài

Cập nhật: 7/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh; thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài....

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Cập nhật: 3/11/2016

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Liên kết website

zalo Phone