Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật lao động Loại văn bản: Nghị định

Nghị định 37/2016/NĐ-CP  hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động

Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động

Cập nhật: 16/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động...

Nghị định 196/2013/NĐ-CP về thành lập, hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm

Nghị định 196/2013/NĐ-CP về thành lập, hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm...

Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm

Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm; Quỹ quốc gia về việc làm; chương trình việc làm địa phương và tuyển, quản lý lao động...

Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về người giúp việc gia đình

Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về người giúp việc gia đình

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định một số quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, lao động là người giúp việc gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi...

Nghị định 85/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động chính sách lao động nữ

Nghị định 85/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động chính sách lao động nữ

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ gồm: Đại diện của lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai...

Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP...

Nghị định 95/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Nghị định 95/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Cập nhật: 7/11/2016

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương.....

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động

Cập nhật: 7/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động....

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật lao động

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật lao động

Cập nhật: 7/11/2016

Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

Nghị định Số: 44/2013/NĐ-CP

Nghị định Số: 44/2013/NĐ-CP

Cập nhật: 4/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

Liên kết website

zalo Phone