Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật thuế Loại văn bản: Thông tư

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Cập nhật: 16/3/2017

Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh...

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Cập nhật: 14/3/2017

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thông tư 80/2012/TT-BTC

Thông tư 80/2012/TT-BTC

Cập nhật: 8/3/2017

Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cập nhật: 15/11/2016

Thông tư hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Cập nhật: 15/11/2016

Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ ....

Liên kết website

zalo Phone