Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật sở hữu trí tuệ Loại văn bản: Thông tư

Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách người lao động

Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách người lao động

Cập nhật: 9/11/2016

Thông tư này hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần...

Liên kết website

zalo Phone