Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật thuế Loại văn bản: Văn bản khác

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Cập nhật: 20/3/2019

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó giao Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo “xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế ngay trong năm 2018 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước”.

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg áp dụng thuế suất thông thường hàng hóa nhập khẩu

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg áp dụng thuế suất thông thường hàng hóa nhập khẩu

Cập nhật: 14/11/2016

Quyết định này quy định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Liên kết website

zalo Phone