Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Giải thể - phá sản

Thành phần hồ sơ thông báo giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phần hồ sơ thông báo giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cập nhật: 26/10/2020

Công ty tư vấn luật doanh nghiệp tại Hà Nội sau đây sẽ tư vấn về thành phần hồ sơ thông báo giải thể của công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cập nhật: 11/3/2020

Sau đây Công ty tư vấn Luật doanh nghiệp tư vấn về thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Giải thế công ty có được thành lập công ty mới?

Giải thế công ty có được thành lập công ty mới?

Cập nhật: 21/5/2019

Năm 2016 tôi đã thành lập một công ty nhưng do việc kinh doanh không hiệu quả nên tôi đã làm thủ tục giải thể năm 2017. Hiện nay tôi muốn thành lập một công ty mới pháp luật có cho phép không ạ

Thủ tục giải thể doanh nghiệp - Công ty Luật Dragon

Thủ tục giải thể doanh nghiệp - Công ty Luật Dragon

Cập nhật: 23/3/2017

Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa không thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc không giải thể doanh nghiệp do thủ tục giải thể phức tạp và mất nhiều thời gian.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tuyên bố phá sản

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tuyên bố phá sản

Cập nhật: 3/11/2016

Công ty Luật Dragon với đội ngũ luật sư và chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn về hồ sơ và thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Liên kết website

zalo Phone